პარტიის პასუხები

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი

თავმჯდომარე - იაგო ხვიჩია

ვებსაიტი - www.girchi.com

სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები

 1. 1. უნდა იყოს თუ არა დამსაქმებელი კანონით ვალდებული, რომ თანამშრომელ მამაკაცსა და ქალს გადაუხადოს მსგავსი ხელფასი, თუ ისინი ერთნაირ სამუშაოს ასრულებენ? არა, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს კერძო კომპანიების სახელფასო პოლიტიკაში
 2. 2. უნდა გაიზარდოს თუ არა საპენსიო ასაკი? დიახ, მხოლოდ ქალებისთვის პარტიის განმარტება: რთული საპასუხოა - სახელმწიფო ასაკობრივი პენსია სრულად გასაუქმებელია და მხოლოდ იმათ შეიძლება ეხმარებოდეს მთვრობა, ვისაც ამის საჭიროება აქვს.

  Комментарий партии: Ответить сложно - государственная пенсия по старости должна быть полностью отменена, и государство должно помочь только тем, кто в ней нуждаются.

  Partiya şərhi: Çətin cavablandırılandır – Dövlətin pensiya yaşı tamamilə ləğv edilməlidir və hökumət yalnız ehtiyacı olanlara yardım göstərməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Դժվար է պատասխանել. պետական տարիքային կենսաթոշակը պետք է ամբողջությամբ վերացվի և կառավարությունը պետք է օգնի միայն նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։

 3. 3. უნდა არსებობდეს თუ არა შრომის ინსპექცია? არა
 4. 4. უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო მსხვილი დამსაქმებელი? არა
 5. 5. უნდა არსებობდეს თუ არა უმუშევართა სახელმწიფო შემწეობა? არა
 6. 6. უნდა არსებობდეს თუ არა კანონით დადგენილი მინიმალური ხელფასი? არა
 7. 7. ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას? არა
 8. 8. უნდა ჰქონდეს თუ არა განუკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანს, რომლის გადარჩენის შანსი არ არსებობს, კანონიერი უფლება, სხვისი დახმარებით თავი მოიკლას (ევთანაზია)? დიახ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სამედიცინო გამოკვლევით დადასტურდება, რომ ეს ადამიანი არ არის ფსიქიკურად დაავადებული;
 9. 9. დაშვებული უნდა იყოს თუ არა აბორტი? დიახ პარტიის განმარტება: ამ თემაზე ლიბერტარიანელებსა და გირჩშიც რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები არსებობს ხოლმე, თუმცა ჩვენი უმრავლესობა თანხმდება, რომ აბორტი დაშვებული უნდა იყოს. აბორტი უნდა აიკრძალოს ორსულობის იმ პერიოდიდან, როდესაც ნაყოფის ამოყვანა და ინკუბატორში გაზრდა ფიზიკურად შესაძლებელი ხდება.

  Комментарий партии: Между либертарианцами и Гирчи часто существуют радикально разные позиции по этому вопросу, хотя большинство из нас согласны с тем, что аборты должны быть разрешены. Следует запретить прерывание беременности с момента беременности, когда есть физическая возможность извлечь плод и поместить его в инкубатор.

  Partiya şərhi: Libertarlar və Girch arasında tez-tez bu mövzuda kökündən fərqli mövqelər mövcuddur, baxmayaraq ki, bir çoxumuz aborta icazə verilməli olduğuna razıyıq. Hamiləlik dövründən dölün çıxarılması və inkubatora yerləşdirilməsi fiziki cəhətdən mümkün olduqda abort qadağan edilməlidir.

  չսովորել։ Ազատամարտիկների և Գիրչի շրջանում այս հարցում հաճախ արմատապես տարբեր դիրքորոշումներ կան, չնայած մեզանից շատերը համաձայն են, որ պետք է թույլատրվի աբորտ: Աբորտը պետք է արգելվի հղիության պահից, երբ ֆիզիկապես հնարավոր է հեռացնել պտուղը և տեղադրել այն ինկուբատորում:
 10. 10. უნდა აიკრძალოს თუ არა აზარტული თამაშები ფულზე? არა
 11. 11. სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ყველა დასაქმებულისთვის დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობა? არა

საშინაო საკითხები

 1. 1. ემხრობით თუ არა საქართველოს პარლამენტში ქალთა სავალდებულო კვოტირების შემოღებას? არა
 2. 2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა რელიგიური ორგანიზაციები? არა
 3. 3. უნდა სარგებლობდეს თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კონსტიტუციური შეთანხმებით მინიჭებული განსაკუთრებული სტატუსითა და შეღავათებით? არა
 4. 4. უნდა არსებობდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი? არა
 5. 5. უნდა ჰქონდეთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის უფლება? დიახ
 6. 6. ემხრობით თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობას? არა, მხოლოდ პროფესიული ჯარი უნდა გვყავდეს
 7. 7. აკრძალული უნდა იყოს თუ არა კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლოების საჯარო დემონსტრირება/განთავსება? არა

ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები

საგარეო პოლიტიკის საკითხები

 1. 1. ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას ევროპის კავშირში? დიახ
 2. 2. ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას ნატოში? დიახ
 3. 3. ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას რუსეთის მიერ შექმნილ ევრაზიულ კავშირში? არა
 4. 4. უნდა შეუერთდეს თუ არა საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს? დიახ
 5. 5. კანონით უნდა შეიზღუდოს თუ არა რუსეთის იმპერიალისტური იდეების აშკარა პროპაგანდა? არა
 6. 6. ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოს მეზობელი, ერთმორწმუნე სახელმწიფო, რომელთანაც ისტორიულად ბევრი საერთო ფასეულობა გვაკავშირებს და მიუხედავად ოკუპაციისა, მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა გვქონდეს? არა
 7. 7. ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოს ოკუპანტი და მტერი, და მასთან არ უნდა გვქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა, სანამ არ მოხდება ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია? დიახ პარტიის განმარტება: ცოტა რთული საპასუხოა - რა იგულისხმება კეთილმეზობლობაში არ ვიცით. უნდა იყოს თუ არა გახსნილი საზღვრები და თავისუფალი ვაჭრობა რუსეთთან - კი. უნდა ჩავეხუტოთ თუ არა პუტინს - არა :))

  Комментарий партии: Ответить немного сложно - мы не знаем, что подразумевается под добрососедством. Должны ли быть открыты границы и свободная торговля с Россией - да. Обнимать Путина - нет.

  Partiya şərhi: Bir az çətin cavablandırılandır – mehriban qonşuluqda nəyin nəzərdə tutulduğunu bilmirik. Sərhədlər açılmalı və Rusiya ilə azad ticarət olmalıdırmı – bəli. Putinlə qucaqlaşmalıyıqmı.

  կուսակցության բացատրությունը: Քիչ դժվար է պատասխանելը. չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում բարիդրացիություն: Պե՞տք է լինի Ռուսաստանի հետ բաց սահմաններ և ազատ առևտուր՝ այո: Պե՞տք է գրկախառնվենք Պուտինի հետ։

 8. 8. ემხრობით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ 2008 წელს საქართველოსთან ომი რუსეთმა დაიწყო? დიახ

განათლების საკითხები

 1. 1. ემხრობით თუ არა საშუალო სკოლებში სექსუალური განათლების შესახებ საგნის არსებობას? არა პარტიის განმარტება: ასევე რთული საპასუხოა - რომელი სკოლაც რას გადაწყვეტს, მშობლებთან შეთანხმებით, ისე უნდა მოიქცეს. არავის აქვს მორალური უფლება სკოლა/მშობელი/ბავშვი აიძულოს რამე ისწავლოს ან არ ისწავლოს. რახან აქ საჯარო სკოლები იგულისხმება (ქვედა კითხვაშია ნახსენები საჯარო), მაშინ არ ვემხრობით. კერძო სკოლამ თავად უნდა გადაწყვიტოს რას ასწავლის.

  Комментарий партии: Также сложно ответить - школа должна сама решить, по согласованию с родителями, что учить. Никто не имеет морального права принуждать школу / родителей / ребенка учить или не учить чему-либо. Если здесь имеются в виду публичные школы (публичные упоминаются в вопросе ниже), то мы их не поддерживаем. Частная школа сама должна решить, чему она учит.

  Partiya şərhi: Eləcə də çətin cavablandırılandır – hansı məktəb valideynlərlə razılıqda nəyi qərara alacaqsa, elə də davranmalıdır. Heç kimin mənəvi hüququ yoxdur ki, məktəbi/valideyni/uşağı nəyi isə öyrənməyə və ya öyrənməməyə məcbur etsin. Burada ictimai məktəblər nəzərdə tutulur (aşağı sualda ictimai nəzərdə tutulur) və biz dəstəkləmirik. Özəl məktəbin özü nəyi öyrədəcəyini qərara alır.

  կուսակցության բացատրությունը: Նույնպես դժվար է պատասխանել․ դպրոցը պետք է վարվի այնպես, ինչպես կորոշի ծնողների համաձայնությամբ։ Ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի ստիպել դպրոցին / ծնողին / երեխային ինչ-որ բան սովորել կամ չսովորել։ Քանի որ այստեղ ենթադրվում են են հանրակրթական դպրոցներ (հանրայինը նշվում է ստորև նշված հարցում), ապա մենք համամիտ չենք: Մասնավոր դպրոցը պետք է ինքնուրույն որոշի, թե ինչ է սովորեցնում։

 2. 2. აკრძალული უნდა იყოს თუ არა საჯარო სკოლებში რელიგიური ორგანიზაციების მიერ რელიგიური რიტუალების ჩატარება? დიახ
 3. 3. სახელმწიფომ სრულად უნდა დაფაროს თუ არა სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვის განათლების ხარჯები? არა, მხოლოდ იმ ბავშვების განათლების ხარჯები უნდა დაფაროს, ვინც სოციალური მდგომარეობის გამო, საჭიროებს დახმარებას