შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო ავტომობილის ტექნიკური დათვალიერება?

შედეგები
არა 1713 ხმა
დიახ 7632 ხმა
64%
დიახ
8%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მინიმალური მოთხოვნები უნდა დაწესდეს
10%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და მძიმე ან სახიფათო ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებისთვის;
18%
არა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 2018 წლის პირველი იანვრიდან დაიწყო და 2019 წლის იანვრიდან ყველა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის სავალდებულოა გახდა. წესების მიხედვით, 4 წლამდე ავტომანქანებისთვის ინსპექტირება არ არის საჭირო, 4-დან 6 წლამდე - ორ წელიწადში ერთხელ, 6-დან 8 წლამდე - ორ წელიწადში ერთხელ, ხოლო 8 წლის ზემოთ ასაკის ავტომანქანებისთვის - ყოველწლიურად.