Ответы Партий

Новый политический центр – Гирчи

Председатель - Яго Хвичия

Веб-сайт - www.girchi.com

Социально-экономические вопросы

 1. 1. Обязан ли работодатель по закону платить одинаковые зарплаты работающим женщинам и мужчинам если они выполняют равнозначные задания? Нет, государство не должно вмешиваться в политику заработной платы в частных компаниях
 2. 2. Должен ли быть увеличен пенсионный возраст в Грузии? Да, только для женщин პარტიის განმარტება: რთული საპასუხოა - სახელმწიფო ასაკობრივი პენსია სრულად გასაუქმებელია და მხოლოდ იმათ შეიძლება ეხმარებოდეს მთვრობა, ვისაც ამის საჭიროება აქვს.

  Комментарий партии: Ответить сложно - государственная пенсия по старости должна быть полностью отменена, и государство должно помочь только тем, кто в ней нуждаются.

  Partiya şərhi: Çətin cavablandırılandır – Dövlətin pensiya yaşı tamamilə ləğv edilməlidir və hökumət yalnız ehtiyacı olanlara yardım göstərməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Դժվար է պատասխանել. պետական տարիքային կենսաթոշակը պետք է ամբողջությամբ վերացվի և կառավարությունը պետք է օգնի միայն նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։

 3. 3. Должна ли существовать инспекция труда? Нет
 4. 4. Должен ли быть государство быть крупным работодателем? Нет
 5. 5. Должно ли существовать государственное пособие? Нет
 6. 6. Должен или нет, установлен законом минимальный размер оплаты? Нет
 7. 7. Поддерживаете ли Вы государственное субсидирование сельского хозяйства? Нет
 8. 8. Должно быть или нет у неизлечимых больных людей, чьи шансы на выживание нет, законное права с помощью других покончить жизнь самоубийством. (Эвтаназия)? Да, но только после медицинского обследования,когда будет доказано,что эти люди не являются психическими больными
 9. 9. Должно или нет разрешено прерывание беременности? Да პარტიის განმარტება: ამ თემაზე ლიბერტარიანელებსა და გირჩშიც რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები არსებობს ხოლმე, თუმცა ჩვენი უმრავლესობა თანხმდება, რომ აბორტი დაშვებული უნდა იყოს. აბორტი უნდა აიკრძალოს ორსულობის იმ პერიოდიდან, როდესაც ნაყოფის ამოყვანა და ინკუბატორში გაზრდა ფიზიკურად შესაძლებელი ხდება.

  Комментарий партии: Между либертарианцами и Гирчи часто существуют радикально разные позиции по этому вопросу, хотя большинство из нас согласны с тем, что аборты должны быть разрешены. Следует запретить прерывание беременности с момента беременности, когда есть физическая возможность извлечь плод и поместить его в инкубатор.

  Partiya şərhi: Libertarlar və Girch arasında tez-tez bu mövzuda kökündən fərqli mövqelər mövcuddur, baxmayaraq ki, bir çoxumuz aborta icazə verilməli olduğuna razıyıq. Hamiləlik dövründən dölün çıxarılması və inkubatora yerləşdirilməsi fiziki cəhətdən mümkün olduqda abort qadağan edilməlidir.

  չսովորել։ Ազատամարտիկների և Գիրչի շրջանում այս հարցում հաճախ արմատապես տարբեր դիրքորոշումներ կան, չնայած մեզանից շատերը համաձայն են, որ պետք է թույլատրվի աբորտ: Աբորտը պետք է արգելվի հղիության պահից, երբ ֆիզիկապես հնարավոր է հեռացնել պտուղը և տեղադրել այն ինկուբատորում:
 10. 10. Должны ли быть запрещены азартные игры на деньги? Нет
 11. 11. Должно ли быть обязательным участие всех занятых в накопительной пенсионной системе? Нет

Вопросы здоровья

Вопросы внешней политики

 1. 1. Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Европейский Союз? Да
 2. 2. Поддерживаете ли вы вступление Грузии в НАТО? Да
 3. 3. Поддерживаете ли вы вступления Грузии в Евразийский союз созданной Россией? Нет
 4. 4. Должна ли Грузия присоединиться к международным санкциям против Россий? Да
 5. 5. Должен ли закон ограничивать вопиющую пропаганду российских империалистических идей? Нет
 6. 6. Согласны ли вы с мнением, что Россиийская Федерация является соседом Грузии, единоверующим государством, с которым мы исторически разделяем многие ценности и несмотря на оккупацию, у нас должны быть добрососедские отношения с ней? Нет
 7. 7. Согласны ли вы с мнением , что Российская Федерация является оккупантом и врагом Грузии, и мы не должны иметь с ней добрососедских отношений , пока не произойдёт деоккупация наших территорий? Да პარტიის განმარტება: ცოტა რთული საპასუხოა - რა იგულისხმება კეთილმეზობლობაში არ ვიცით. უნდა იყოს თუ არა გახსნილი საზღვრები და თავისუფალი ვაჭრობა რუსეთთან - კი. უნდა ჩავეხუტოთ თუ არა პუტინს - არა :))

  Комментарий партии: Ответить немного сложно - мы не знаем, что подразумевается под добрососедством. Должны ли быть открыты границы и свободная торговля с Россией - да. Обнимать Путина - нет.

  Partiya şərhi: Bir az çətin cavablandırılandır – mehriban qonşuluqda nəyin nəzərdə tutulduğunu bilmirik. Sərhədlər açılmalı və Rusiya ilə azad ticarət olmalıdırmı – bəli. Putinlə qucaqlaşmalıyıqmı.

  կուսակցության բացատրությունը: Քիչ դժվար է պատասխանելը. չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում բարիդրացիություն: Պե՞տք է լինի Ռուսաստանի հետ բաց սահմաններ և ազատ առևտուր՝ այո: Պե՞տք է գրկախառնվենք Պուտինի հետ։

 8. 8. Поддерживаете ли вы мнение , что Россия начала войну с Грузией в 2008 году? Да

Вопросы образования

 1. 1. Поддерживаете ли вы введения в школах предмета о сексуальном образовании ? Нет პარტიის განმარტება: ასევე რთული საპასუხოა - რომელი სკოლაც რას გადაწყვეტს, მშობლებთან შეთანხმებით, ისე უნდა მოიქცეს. არავის აქვს მორალური უფლება სკოლა/მშობელი/ბავშვი აიძულოს რამე ისწავლოს ან არ ისწავლოს. რახან აქ საჯარო სკოლები იგულისხმება (ქვედა კითხვაშია ნახსენები საჯარო), მაშინ არ ვემხრობით. კერძო სკოლამ თავად უნდა გადაწყვიტოს რას ასწავლის.

  Комментарий партии: Также сложно ответить - школа должна сама решить, по согласованию с родителями, что учить. Никто не имеет морального права принуждать школу / родителей / ребенка учить или не учить чему-либо. Если здесь имеются в виду публичные школы (публичные упоминаются в вопросе ниже), то мы их не поддерживаем. Частная школа сама должна решить, чему она учит.

  Partiya şərhi: Eləcə də çətin cavablandırılandır – hansı məktəb valideynlərlə razılıqda nəyi qərara alacaqsa, elə də davranmalıdır. Heç kimin mənəvi hüququ yoxdur ki, məktəbi/valideyni/uşağı nəyi isə öyrənməyə və ya öyrənməməyə məcbur etsin. Burada ictimai məktəblər nəzərdə tutulur (aşağı sualda ictimai nəzərdə tutulur) və biz dəstəkləmirik. Özəl məktəbin özü nəyi öyrədəcəyini qərara alır.

  կուսակցության բացատրությունը: Նույնպես դժվար է պատասխանել․ դպրոցը պետք է վարվի այնպես, ինչպես կորոշի ծնողների համաձայնությամբ։ Ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի ստիպել դպրոցին / ծնողին / երեխային ինչ-որ բան սովորել կամ չսովորել։ Քանի որ այստեղ ենթադրվում են են հանրակրթական դպրոցներ (հանրայինը նշվում է ստորև նշված հարցում), ապա մենք համամիտ չենք: Մասնավոր դպրոցը պետք է ինքնուրույն որոշի, թե ինչ է սովորեցնում։

 2. 2. Должны ли быть запрещены в государственных школах, религиозные организации для проведения религиозных обрядов? Да
 3. 3. Должен ли государство полностью покрыть расходы на все образования детей дошкольного возраста? Нет, только для покрытия расходов на образование для детей, которые нуждаются в помощи из-за социальных условий