შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო მსხვილი დამსაქმებელი?

შედეგები
არა 3856 ხმა
დიახ 1794 ხმა
15%
დიახ
16%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ ისეთ სფეროებში, სადაც კერძო სექტორი ნაკლებად არის წარმოდგენილი
30%
არა
39%
არა, მხოლოდ ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ისეთი გარემოს, რომელიც შექმნის სამუშაო ადგილებს კერძო სექტორში

2019 წელს სახელმწიფო სექტორში დაახლოებით 300 ათასი ადამიანი იყო დასაქმებული, რაც ქვეყანაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით (თვითდასაქმებულთა ჩათვლით) 17.7%-ს შეადგენს.