შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას?

შედეგები
არა 2987 ხმა
დიახ 2642 ხმა
31%
დიახ
3%
დიახ, მხოლოდ მსხვილი ფერმერული მეურნეობების
13%
დიახ, მხოლოდ წვრილი გლეხური მეურნეობების;
39%
არა
14%
არა, სახელმწიფომ მხოლოდ არამატერიალური/არაფულადი დახმარება შეიძლება გაწიოს