შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას?

შედეგები
არა 4525 ხმა
დიახ 4815 ხმა
35%
დიახ
4%
დიახ, მხოლოდ მსხვილი ფერმერული მეურნეობების
13%
დიახ, მხოლოდ წვრილი გლეხური მეურნეობების;
35%
არა
13%
არა, სახელმწიფომ მხოლოდ არამატერიალური/არაფულადი დახმარება შეიძლება გაწიოს