შეკითხვა:

უნდა გაიზარდოს თუ არა საპენსიო ასაკი?

შედეგები
არა 7354 ხმა
დიახ 1986 ხმა
11%
დიახ
1%
დიახ, მხოლოდ კაცებისთვის
9%
დიახ, მხოლოდ ქალებისთვის
60%
არა
19%
არა, პირიქით, უნდა შემცირდეს

საქართველოში ქალების საპენსიო ასაკი 60 წლიდან იწყება, ხოლო მამაკაცების – 65 წლიდან. ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული საპენსიო ასაკის ზღვრების შესახებ იხილეთ ამ ბმულზე.