Partiya Cavablar

Yeni Siyasi Mərkəz - Qirçi

Sədr - Iago Khvichia

Veb - www.girchi.com

Sosial-iqtisadi məsələlər

 1. 1. Qanun əsasında işəgötürən işçisi olan qadına və kişiyə eyni maaşı verməlidirmi, bir halda ki, onların hər ikisi eyni işi yerinə yetirirlər? Xeyr, dövlət özəl şirkətlərin maaş siyasətinə müdaxilə etməməlidir
 2. 2. Pensiya yaş həddi artırılmalıdırmı və ya yox? Bəli, yalnız qadınlar üçün პარტიის განმარტება: რთული საპასუხოა - სახელმწიფო ასაკობრივი პენსია სრულად გასაუქმებელია და მხოლოდ იმათ შეიძლება ეხმარებოდეს მთვრობა, ვისაც ამის საჭიროება აქვს.

  Комментарий партии: Ответить сложно - государственная пенсия по старости должна быть полностью отменена, и государство должно помочь только тем, кто в ней нуждаются.

  Partiya şərhi: Çətin cavablandırılandır – Dövlətin pensiya yaşı tamamilə ləğv edilməlidir və hökumət yalnız ehtiyacı olanlara yardım göstərməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Դժվար է պատասխանել. պետական տարիքային կենսաթոշակը պետք է ամբողջությամբ վերացվի և կառավարությունը պետք է օգնի միայն նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։

 3. 3. Əmək müfəttişliyi olmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 4. 4. Dövlət iri işəgötürən olmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 5. 5. İşsizlik üzrə dövlət müavinatı olmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 6. 6. Qanunla müəyyən edilmiş minimal əmək haqqı olmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 7. 7. Kənd təsərrüfatına edilən dövlət subsidiyalarını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr
 8. 8. Müalicəsi olmayan və xilas şansı olmayan xəstə insanın qanuni hüququ varmı ki, başqasının yardımı ilə özünü öldürsün (evtanaziya)? Bəli, yalnız bu insanın ruhi xəstə olmadığını tibbi müayinə ilə təsdiq etdikdən sonra
 9. 9. Aborta icazə verilməlidirmi və ya yox? Bəli პარტიის განმარტება: ამ თემაზე ლიბერტარიანელებსა და გირჩშიც რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები არსებობს ხოლმე, თუმცა ჩვენი უმრავლესობა თანხმდება, რომ აბორტი დაშვებული უნდა იყოს. აბორტი უნდა აიკრძალოს ორსულობის იმ პერიოდიდან, როდესაც ნაყოფის ამოყვანა და ინკუბატორში გაზრდა ფიზიკურად შესაძლებელი ხდება.

  Комментарий партии: Между либертарианцами и Гирчи часто существуют радикально разные позиции по этому вопросу, хотя большинство из нас согласны с тем, что аборты должны быть разрешены. Следует запретить прерывание беременности с момента беременности, когда есть физическая возможность извлечь плод и поместить его в инкубатор.

  Partiya şərhi: Libertarlar və Girch arasında tez-tez bu mövzuda kökündən fərqli mövqelər mövcuddur, baxmayaraq ki, bir çoxumuz aborta icazə verilməli olduğuna razıyıq. Hamiləlik dövründən dölün çıxarılması və inkubatora yerləşdirilməsi fiziki cəhətdən mümkün olduqda abort qadağan edilməlidir.

  չսովորել։ Ազատամարտիկների և Գիրչի շրջանում այս հարցում հաճախ արմատապես տարբեր դիրքորոշումներ կան, չնայած մեզանից շատերը համաձայն են, որ պետք է թույլատրվի աբորտ: Աբորտը պետք է արգելվի հղիության պահից, երբ ֆիզիկապես հնարավոր է հեռացնել պտուղը և տեղադրել այն ինկուբատորում:
 10. 10. Pulla oynanılan qumar oyunlarına qadağa qoyulmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 11. 11. Toplanılan pensiya sistemində işçilərin hamısının iştirakı icbaridir və ya yox? Xeyr

Səhiyyə məsələləri

Xarici siyasət məsələləri

 1. 1. Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyünü dəstəkləyirsinizmi? Bəli
 2. 2. Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyirsinizmi? Bəli
 3. 3. Gürcüstanın Rusiya tərəfindən yaradılmış Avrasiya İttifaqına üzvlüyünü dəstəkləyirsinizmi? Xeyr
 4. 4. Gürcüstan Rusiyaya qarşı qoyulan sanksiyalara qatılmalıdırmı və ya yox? Bəli
 5. 5. Qanunla Rusiyanın imperialist ideyalarının açıq təbliğatı məhdudlaşdırılmalıdırmı? Xeyr
 6. 6. Rusiya Federasiyasının Gürcüstanla qonşu, eyni dinə qulluq edən bir dövlət olduğu, tarixən bir çox ortaq dəyərləri paylaşdığımız və işğala baxmayaraq, onunla yaxşı qonşuluq münasibətlərimiz olması barədə fikirlərlə razısınızmı? Xeyr
 7. 7. Rusiya Federasiyasının Gürcüstanın işğalçısı və düşməni olduğu və ərazilərimiz işğaldan azad edilənə qədər onunla yaxşı qonşuluq münasibətlərimiz olmamalı olduğu fikri ilə razısınızmı? Bəli პარტიის განმარტება: ცოტა რთული საპასუხოა - რა იგულისხმება კეთილმეზობლობაში არ ვიცით. უნდა იყოს თუ არა გახსნილი საზღვრები და თავისუფალი ვაჭრობა რუსეთთან - კი. უნდა ჩავეხუტოთ თუ არა პუტინს - არა :))

  Комментарий партии: Ответить немного сложно - мы не знаем, что подразумевается под добрососедством. Должны ли быть открыты границы и свободная торговля с Россией - да. Обнимать Путина - нет.

  Partiya şərhi: Bir az çətin cavablandırılandır – mehriban qonşuluqda nəyin nəzərdə tutulduğunu bilmirik. Sərhədlər açılmalı və Rusiya ilə azad ticarət olmalıdırmı – bəli. Putinlə qucaqlaşmalıyıqmı.

  կուսակցության բացատրությունը: Քիչ դժվար է պատասխանելը. չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում բարիդրացիություն: Պե՞տք է լինի Ռուսաստանի հետ բաց սահմաններ և ազատ առևտուր՝ այո: Պե՞տք է գրկախառնվենք Պուտինի հետ։

 8. 8. 2008-ci ildə Gürcüstanla müharibəni Rusiyanın başlatmasını dəstəkləyirsinizmi? Bəli

Təhsil məsələləri

 1. 1. Məktəblərdə seksual təhsil haqqında fənnin olmasını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr პარტიის განმარტება: ასევე რთული საპასუხოა - რომელი სკოლაც რას გადაწყვეტს, მშობლებთან შეთანხმებით, ისე უნდა მოიქცეს. არავის აქვს მორალური უფლება სკოლა/მშობელი/ბავშვი აიძულოს რამე ისწავლოს ან არ ისწავლოს. რახან აქ საჯარო სკოლები იგულისხმება (ქვედა კითხვაშია ნახსენები საჯარო), მაშინ არ ვემხრობით. კერძო სკოლამ თავად უნდა გადაწყვიტოს რას ასწავლის.

  Комментарий партии: Также сложно ответить - школа должна сама решить, по согласованию с родителями, что учить. Никто не имеет морального права принуждать школу / родителей / ребенка учить или не учить чему-либо. Если здесь имеются в виду публичные школы (публичные упоминаются в вопросе ниже), то мы их не поддерживаем. Частная школа сама должна решить, чему она учит.

  Partiya şərhi: Eləcə də çətin cavablandırılandır – hansı məktəb valideynlərlə razılıqda nəyi qərara alacaqsa, elə də davranmalıdır. Heç kimin mənəvi hüququ yoxdur ki, məktəbi/valideyni/uşağı nəyi isə öyrənməyə və ya öyrənməməyə məcbur etsin. Burada ictimai məktəblər nəzərdə tutulur (aşağı sualda ictimai nəzərdə tutulur) və biz dəstəkləmirik. Özəl məktəbin özü nəyi öyrədəcəyini qərara alır.

  կուսակցության բացատրությունը: Նույնպես դժվար է պատասխանել․ դպրոցը պետք է վարվի այնպես, ինչպես կորոշի ծնողների համաձայնությամբ։ Ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի ստիպել դպրոցին / ծնողին / երեխային ինչ-որ բան սովորել կամ չսովորել։ Քանի որ այստեղ ենթադրվում են են հանրակրթական դպրոցներ (հանրայինը նշվում է ստորև նշված հարցում), ապա մենք համամիտ չենք: Մասնավոր դպրոցը պետք է ինքնուրույն որոշի, թե ինչ է սովորեցնում։

 2. 2. İctimai məktəblərdə dini təşkilatlar tərəfindən dini mərasimlərin keçirilməsi qadağan edilməlidirmi və ya yox? Bəli
 3. 3. Dövlət bütün məktəbəqədər uşaqların təhsil xərclərini tam ödəməlidirmi? Xeyr, yalnız sosial vəziyyətinə görə, yardıma ehtiyacı olan uşaqların təhsil xərcləri ödənilməlidir