შეკითხვა:

უნდა ჰქონდეს თუ არა განუკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანს, რომლის გადარჩენის შანსი არ არსებობს, კანონიერი უფლება, სხვისი დახმარებით თავი მოიკლას (ევთანაზია)?

შედეგები
არა 1911 ხმა
დიახ 7428 ხმა
39%
დიახ
41%
დიახ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სამედიცინო გამოკვლევით დადასტურდება, რომ ეს ადამიანი არ არის ფსიქიკურად დაავადებული;
20%
არა

ევთანაზია არის უკურნებელი სენით დაავადებული, სიკვდილისწინა სტადიაში მყოფი ავადმყოფის სიცოცხლის განზრახ შეწყვეტა მისივე თხოვნით. ქართული კანონმდებლობით, ევთანაზიის განხორციელება ან მასში მონაწილეობის მიღება აკრძალულია. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ევთანაზიის რეგულირების შესახებ მეტი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.