შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა საქართველოს პარლამენტში ქალთა სავალდებულო კვოტირების შემოღებას?

შედეგები
არა 6387 ხმა
დიახ 2953 ხმა
23%
დიახ
8%
დიახ, მხოლოდ დროებით
65%
არა
4%
არა, თუმცა შეიძლება, ფინანსურად წახალისდნენ ამ პოლიტიკის გამტარებელი პარტიები

კვოტირება მიზნად ისახავს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის წახალისებას. საქართველოს პარლამენტმა  6 ივლისს მიიღო ცვლილება საარჩევნო კოდექსში, რომლითაც პარლამენტში  სავალდებულო გენდერული კვოტები დაინერგა. კანონის მიხედვით 

  • 2028 წლამდე ჩასატარებელ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მიერ წარდგენილ საარჩევნო სიაში ყოველ ოთხეულში ერთი კანდიდატი მაინც განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი უნდა იყოს;  
  • 2028 წლიდან 2032 წლამდე ჩასატარებელ არჩევნებში პარტიის მიერ წარდგენილ საარჩევნო სიაში ყოველ სამეულში ერთ კანდიდატი მაინც განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი უნდა იყოს; 
  • 2028 წლამდე ჩასატარებელ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევნებში პარტიის მიერ წარდგენილ სიაში ყოველი ორი კანდიდატიდან ერთი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი.

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში პარლამენტში გენდერული კვოტირების შესახებ მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.