შეკითხვა:

დაშვებული უნდა იყოს თუ არა აბორტი?

შედეგები
არა 2637 ხმა
დიახ 6707 ხმა
42%
დიახ
27%
დიახ, თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ აღემატება სამ თვეს;
3%
დიახ, თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ აღემატება ექვს თვეს;
8%
არა
20%
არა, გარდა გაუპატიურების, ან დედის ან ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის არსებობისას.

აბორტი არის სამედიცინო პროცედურა, რომლის შედეგადაც ხდება ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა, ნაყოფის მოცილებით გზით. ქართული კანონმდებლობით, აბორტის გაკეთება დაშვებულია ორსულობის მხოლოდ პირველი სამი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდება გასაუბრება და ამოიწურება მოსაფიქრებლად გამოყოფილი 5-დღიანი ვადა. თუ ორსულობიდან სამ თვეზე მეტი ვადაა გასული, აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით, რომელთა ჩამონათვალი დგინდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აბორტის რეგულირების შესახებ მეტი ინფორმაცია იხილეთ ამ ინტერაქტიულ რუკაზე.