შეკითხვა:

სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ყველა დასაქმებულისთვის დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობა?

შედეგები
არა 7645 ხმა
დიახ 1699 ხმა
15%
დიახ
3%
დიახ, მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულებისათვის
82%
არა

2019 წელს საქართველოში ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდა. მოქალაქეების მიერ დაზოგილ თანხას (შემოსავლის 2%) და სახელმწიფოსა (ასევე, შემოსავლის 2%) და დამსაქმებლის მიერ დამატებულ სახსრებს (ასევე, შემოსავლის 2-2 პროცენტის ოდენობით) სპეციალური საპენსიო ფონდი განკარგავს, რომელიც აღნიშნულ ფულს გარკვეულ საპროცენტო განაკვეთს დაარიცხავს და მოქალაქეებს მას პენსიაზე გასვლის შემდეგ დაუბრუნებს. საპენსიო სქემაში ავტომატურად ერთვება ყველა მოქალაქე, ვინც ანაზღაურებას გაფორმებული კონტრაქტის შედეგად იღებს.