შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა უმუშევართა სახელმწიფო შემწეობა?

შედეგები
არა 2611 ხმა
დიახ 6729 ხმა
22%
დიახ
4%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შემწეობის მიმღები პირები გაივლიან ნარკოტესტს
46%
დიახ, მაგრამ არა მათთვის, ვისაც შეუძლია მუშაობა
28%
არა

ამჟამად საქართველოში უმუშევართა შემწეობა არ არის გათვალისწინებული.