შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა უმუშევართა სახელმწიფო შემწეობა?

შედეგები
არა 1768 ხმა
დიახ 3882 ხმა
21%
დიახ
3%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შემწეობის მიმღები პირები გაივლიან ნარკოტესტს
45%
დიახ, მაგრამ არა მათთვის, ვისაც შეუძლია მუშაობა
31%
არა

ამჟამად საქართველოში უმუშევართა შემწეობა არ არის გათვალისწინებული.