შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი?

შედეგები
არა 6847 ხმა
დიახ 2498 ხმა
27%
დიახ
73%
არა

2020 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება 68.7 მილიონ ლარს შეადგენს.