შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი?

შედეგები
არა 4148 ხმა
დიახ 1394 ხმა
25%
დიახ
75%
არა

2020 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება 68.7 მილიონ ლარს შეადგენს.