შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ 2008 წელს საქართველოსთან ომი რუსეთმა დაიწყო?

შედეგები
არა 127 ხმა
დიახ 5528 ხმა
77%
დიახ
21%
დიახ, თუმცა რუსეთის პროვოკაციას რომ არ აყოლოდა, საქართველოს შეეძლო ომის თავიდან აცილება
2%
არა, ომი საქართველომ დაიწყო