შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ 2008 წელს საქართველოსთან ომი რუსეთმა დაიწყო?

შედეგები
არა 262 ხმა
დიახ 9082 ხმა
73%
დიახ
24%
დიახ, თუმცა რუსეთის პროვოკაციას რომ არ აყოლოდა, საქართველოს შეეძლო ომის თავიდან აცილება
3%
არა, ომი საქართველომ დაიწყო