შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობას?

შედეგები
არა 7438 ხმა
დიახ 1902 ხმა
9%
დიახ, მხოლოდ კაცებისთვის
11%
დიახ, როგორც კაცებისთვის, ისე ქალებისთვის
80%
არა, მხოლოდ პროფესიული ჯარი უნდა გვყავდეს

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ნებისმიერი 18-დან 27 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე (მამრობითი სქესის), რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს სამხედრო აღრიცხვაზე და არა აქვს სამხედრო სამსახურში გაწვევისაგან გათავისუფლების ან გაწვევის გადავადების უფლება, ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას. გაწვევით ვადიანი სამხედრო სამსახურის გამვლელი სამხედრო სამსახურში მსახურობს 12 თვის განმავლობაში.