შეკითხვა:

სახელმწიფომ სრულად უნდა დაფაროს თუ არა სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვის განათლების ხარჯები?

შედეგები
არა 3275 ხმა
დიახ 2383 ხმა
42%
დიახ
11%
არა
11%
არა, მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის საჯარო დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბავშვების განათლების ხარჯები უნდა დაფაროს
36%
არა, მხოლოდ იმ ბავშვების განათლების ხარჯები უნდა დაფაროს, ვინც სოციალური მდგომარეობის გამო, საჭიროებს დახმარებას