შეკითხვა:

სახელმწიფომ სრულად უნდა დაფაროს თუ არა სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვის განათლების ხარჯები?

შედეგები
არა 5141 ხმა
დიახ 4205 ხმა
45%
დიახ
10%
არა
11%
არა, მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის საჯარო დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბავშვების განათლების ხარჯები უნდა დაფაროს
34%
არა, მხოლოდ იმ ბავშვების განათლების ხარჯები უნდა დაფაროს, ვინც სოციალური მდგომარეობის გამო, საჭიროებს დახმარებას