Sual:

Əmək müfəttişliyi olmalıdırmı və ya yox?

Nəticələr
Xeyr 2067 Vote
Bəli 7273 Vote
51%
Bəli
11%
Bəli, amma yalnız monitorinqi həyata keçirmək səlahiyyəti olmalıdır
16%
Bəli, amma yalnız işçilərin sağlamlığı üçün xüsusi riskə malik müəssisələrə nəzarət səlahiyyəti ilə
22%
Xeyr

Əmək Müfəttişliyi - Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına monitorinq aparan və zəruri hallarda sanksiya tətbiq edən bir dövlət orqanıdır. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinə aşağıdakılar daxildir: əmək şəraitinə nəzarət, əmək müqavilələrinin Əmək Məcəlləsi ilə uyğunluğunun yoxlanılması, əmək diskriminasiya faktlarının aşkarlanması və s.

1 sentyabr 2019-cu il tarixindən “Əməyin təhlükəsizliyi haqqında” qanun qüvvəyə mindi, bununla da nəzarətçi orqana hüquq verilir ki, əvvəlcədən xəbərdarlıq xaricində müfəttişliyə aid olan hər hansı bir iş məkanını istənilən vaxt yoxlasın. Nəzarətçi orqan pozuntu halında müvafiq sanksiyaları tətbiq edə bilər.  Qanunun qüvvəyə minməsi iqtisadi fəaliyyətin hər bir sahəsinə şamil edilir.