Sual:

Kommunist-totalitar simvollarının kütləvi nümayişi / yerləşdirilməsi qadağan edilməlidirmi?

Nəticələr
Xeyr 3216 Vote
Bəli 6129 Vote
41%
Bəli
15%
Bəli, yalnız təşvqiat məqsədilə istifadə edildiyi halda
9%
Bəli, yalnız ictimai müəssələrdə/mülkiyyətdə
35%
Xeyr

“Azadlıq Xartiyası haqqında” Gürcüstan Qanunu kommunist-totalitar və faşist ideologiyasını daşıyan simvolikanın, abidələrin, barelyeflərin, yazıların, adların ictimai məkanda istifadəsini qadağan edir. Belə bir simvolikanın aradan götürülməsi məqsədilə, xüsusi yaradılmış komissiya səlahiyyətli şəxsə müraciət edir. Komissiyanın müraciət etdiyi halda, səlahiyyətli şəxs kommunist totalitar və ya faşist simvolikasını aradan götürməlidir.