Sual:

Toplanılan pensiya sistemində işçilərin hamısının iştirakı icbaridir və ya yox?

Nəticələr
Xeyr 7645 Vote
Bəli 1699 Vote
15%
Bəli
3%
Bəli, yalnız muzdlu işçilər üçün
82%
Xeyr

2019-cu ildə Gürcüstanda qismən icbari toplanılan pensiya sistemi fəaliyyətə başladı. Vətəndaşlar tərəfindən qənaət edilmiş məbləğ (gəlirin 2%-i) və dövlət (həmçinin gəlirin 2%-i) və işəgötürən tərəfindən əlavə edilmiş vəsaitlər üzərində (o cümlədən gəlirin 2-2 faizi dəyərində) Xüsusi Pensiya Fondu sərəncam verir ki, bu da qeyd edilən pulun müəyyən faiz hissəsini köçürür və pensiyaya çıxdıqdan sonra vətəndaşlara geri qaytaracaqdır. İmzalanmış müqavilə nəticəsində maaş alan vətəndaşların hamısı pensiya sxeminə avtomatik cəlb olunurlar.