Sual:

Qanun əsasında işəgötürən işçisi olan qadına və kişiyə eyni maaşı verməlidirmi, bir halda ki, onların hər ikisi eyni işi yerinə yetirirlər?

Nəticələr
Xeyr 2796 Vote
Bəli 2979 Vote
42%
Bəli
9%
Bəli, hətta özəl şirkətlər məcburdurlar ki, maaş kateqoriyaları haqqında məlumatı açıqlasınlar
10%
Xeyr
23%
Xeyr, dövlət özəl şirkətlərin maaş siyasətinə müdaxilə etməməlidir
16%
Xeyr, bir çox başqa kriterilər də mövcuddur (məsələn, təhsil, təcrübə, vəzifə spesifikası və s.) ki, bu da ədalətli ödənişi təmin edir