Sual:

Qanun əsasında işəgötürən işçisi olan qadına və kişiyə eyni maaşı verməlidirmi, bir halda ki, onların hər ikisi eyni işi yerinə yetirirlər?

Nəticələr
Xeyr 4212 Vote
Bəli 5129 Vote
45%
Bəli
10%
Bəli, hətta özəl şirkətlər məcburdurlar ki, maaş kateqoriyaları haqqında məlumatı açıqlasınlar
9%
Xeyr
20%
Xeyr, dövlət özəl şirkətlərin maaş siyasətinə müdaxilə etməməlidir
16%
Xeyr, bir çox başqa kriterilər də mövcuddur (məsələn, təhsil, təcrübə, vəzifə spesifikası və s.) ki, bu da ədalətli ödənişi təmin edir