Partiya Cavablar

Ədalət üçün

Sosial-iqtisadi məsələlər

Daxili işlər

 1. 1. Gürcüstan parlamentində qadınlar üçün məcburi kvotaların tətbiq edilməsini dəstəkləyirsinizmi? Bəli
 2. 2. Dini təşkilatlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidirlər ya yox? Bəli
 3. 3. Gürcüstanın pravoslav kilsəsi Konstitusiya anlaşması ilə verilmiş xüsusi statusla və güzəştlə faydalanmalıdırmı və ya yox? Bəli
 4. 4. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai yayım olmalıdırmı və ya yox? Bəli პარტიის განმარტება: დიახ, თუმცა არა ამ მოცულობით.

  Да, но у них должно быть меньше финансирования.

  Bəli, lakin daha az maliyyələşdirməli olmalıdırlar.

  Այո, բայց նրանք պետք է ավելի քիչ ֆինանսավորում ունենան:

 5. 5. Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları almaq hüquqları varmı? Xeyr
 6. 6. İcbari hərbi xidmətin mövcudluğu ilə razısınız, ya yox? Xeyr, yalnız peşəkar ordumuz olmalıdır პარტიის განმარტება: ქვეყანა ეტაპობრივად უნდა გადავიდეს პროფესიულ ჯარზე.
  Комментарий партии: Страна должна постепенно переходить к профессиональной армии.
  Partiya şərhi: Ölkələr mərhələlərlə peşəkar orduya keçməlidirlər.
  կուսակցության բացատրությունը: Երկիրն աստիճանաբար պետք է անցնի պրոֆեսիոնալ բանակի:
 7. 7. Kommunist-totalitar simvollarının kütləvi nümayişi / yerləşdirilməsi qadağan edilməlidirmi? Bəli

Səhiyyə məsələləri

 1. 1. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai səhiyyə proqramı olmalıdırmı? Xeyr, yalnız məqsədyönlü dövlət sığortası olmalıdır (özəl sığorta almaq imkanı olmayanlar üçün
 2. 2. Marixuananın istifadəsinin leqallaşdırılmasını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr

Təhsil məsələləri

 1. 1. Məktəblərdə seksual təhsil haqqında fənnin olmasını dəstəkləyirsinizmi? Bəli პარტიის განმარტება: დიახ, მაგრამ იმ მოცულობით,რაც აუცილებელია სამოქალაქო განათლებისათვის.

  Комментарий партии: Да, но в той мере, в какой это необходимо для гражданского образования.

  Partiya şərhi: Bəli, amma mülki təhsil üçün lazım olacaq həcmdə.

  կուսակցության բացատրությունը: Այո, բայց քաղաքացիական կրթության համար անհրաժեշտ չափով։

 2. 2. İctimai məktəblərdə dini təşkilatlar tərəfindən dini mərasimlərin keçirilməsi qadağan edilməlidirmi və ya yox? Bəli
 3. 3. Dövlət bütün məktəbəqədər uşaqların təhsil xərclərini tam ödəməlidirmi? Xeyr, yalnız məktəbəqədər ictimai təhsil müəssisələrində qeydiyyatdan keçmiş uşaqların təhsil xərcləri ödənilməlidir