կուսակցությունների պատասխանները

Վրաստանի լեյբորիստական կուսակցություն

Սոցիալ-տնտեսական հարցեր

 1. 1. Անհրաժե՞շտ է բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքը Ոչ, ընդհակառակը՝ պետք է իջեցնել
 2. 2. Գործատուն օրենքով պե՞տք է լինի պարտավոր, թե՝ ոչ, տղամարդ և կին աշխատակիցներին վճարել նույն չափով աշխատավարձ, եթե նրանք միանման աշխատանք են կատարում Այո, ավելին, մասնավոր ընկերությունները պետք է պարտավոր լինեն հանրայնացնել աշխատավարձային սակագների կարգավիճակների մասին տեղեկատվությունը
 3. 3. Պետք է լինի՞ աշխատանքային տեսչություն։ Այո
 4. 4. Պետությունը խոշոր գործատու պետք է լինի՞, թե՝ ոչ Այո, սակայն միայն այնպիսի ոլորտներում, որտեղ մասնավոր հատվածը նվազ է ներկայացված
 5. 5. Պետք է գոյություն ունենա՞ աշխատազուրկների պետական նպաստ, թե՝ ոչ Այո
 6. 6. Պետք է գոյություն ունենա՞ օրենքով սահմանված մինիմալ աշխատավարձ, թե՝ ոչ Այո
 7. 7. Դուք համամի՞տ եք գյուղատնտեսության պետական սուբսիդիաներին: Այո, միայն մանր գյուղացիական տնտեսությունների։
 8. 8. Անբուժելի հիվանդությամբ հիվանդ մարդը, որին փրկելու ոչ մի հնար չկա, պե՞տք է ունենա թե ոչ ուրիշի օգնությամբ ինքնասպան լինելու իրավունք (էվթանազիա)? Ոչ
 9. 9. Արդյո՞ք բոլոր աշխատողների համար պարտադիր է մասնակցել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին? Այո
 10. 10. Պե՞տք է աբորտ թույլ տալ? Ոչ, բացառությամբ բռնաբարության կամ մոր կամ երեխայի առողջությանը սպառնացող վտանգի առկայության
 11. 11. Պե՞տք է արգելել դրամական ազարտային խաղերը? Այո, «առցանց» ազարտային խաղերը (այսինքն `համակարգա- էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված) պետք է արգելվի, և ֆիքսված վայրում ազարտային խաղերը կարող են թույլատրվել միայն հատուկ աշխարհագրական տարածքներում

Տնային հարցեր

 1. 1. Դուք համամի՞տ եք Վրաստանի խորհրդարանում կանանց համար պարտադիր քվոտաների ներդրմանը? Ոչ, թեև կարող են ֆինանսապես խրախուսվել այս քաղաքականությունը իրականացնող կուսակցությունները
 2. 2. Կրոնական կազմակերպությունները պետք է ֆինանսավորվե՞ն, թե՝ ոչ պետական բյուջեից Այո, պետք է ֆինանսավորվեն միայն ավանդական կրոնական միավորումները (ուղղափառ, իսլամական, հրեական, հռոմեական կաթոլիկ և հայ առաքելական) პარტიის განმარტება: მხოლოდ მიზნობრივად და სრული გამჭვირვალობის პირობით.

  Комментарий партии: Только целенаправленно и .....с полной прозрачностью.

  Partiya şərhi: yalnız məqsədyönlü… və tam şəffaflıq şərtləri ilə.

  կուսակցության բացատրությունը: Միայն նպատակաուղղված... և լիարժեք թափանցիկության սկզբունքով.

 3. 3. Վրաստանի ուղղափառ եկեղեցին պետք է օգտվի՞, թե՝ ոչ սահմանադրական պայմանավորվածությամբ շնորհված առանձնահատուկ կարգավիճակից և արտոնություններից Այո
 4. 4. Արդյո՞ք պետք է լինի պետության կողմից ֆինանսավորվող հանրային հեռարձակում Այո პარტიის განმარტება: დიახ, მაგრამ უნდა შემცირდეს მისი ოდენობა და განხორციელდეს მისი ძირეული რეფორმა დამოუკიდებლობის და პროდუქციის ხარისხის ზრდა, ასევე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფების თანაბარი გაშუქების მიმართულებით და არამხოლოდ.

  Комментарий партии: Но его количество должно быть уменьшено, а его фундаментальная реформа должна быть проведена для повышения независимости и качества продукции, а также соотношения политических и общественных групп с точки зрения освещения и т.д.

  Partiya şərhi: Amma onun miqdarı azaldılmalı və köklü islahatı həyata keçirilməli, sərbəstlik və məhsulun keyfiyyətinin artırılması, eləcə də siyasi və ictimai qrupların bərabər işıqlandırılması istiqaməti ilə və təkcə bununla da yox.

  կուսակցության բացատրությունը: Բայց դրա քանակը պետք է կրճատվի և իրականացվի դրա հիմնավոր բարեփոխումը` անկախության և արտադրանքի որակի բարձրացման, ինչպես նաև քաղաքական և հասարակական խմբերի հավասար լուսաբանման ուղղությամբ և ոչ միայն:

 5. 5. Օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է ունենա՞ն Վրաստանում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ձեռքբերման իրավունք Ոչ
 6. 6. Համամի՞տ եք, թե ոչ պարտադիր զինվորական ծառայությանը Այո, միայն տղամարդկանց համար პარტიის განმარტება: არაუმეტეს 6 თვის ვადით (ორ ნაწილად გაყოფის უფლებით), სათანადო პირობებით და რეალური სამხედრო მომზადებით.

  Комментарий партии: На срок не более 6 месяцев (с правом разделения на две части), с соответствующими условиями и реальной военной подготовкой.

  Partiya şərhi: ən çoxu 6 ay müddətinə (iki hissəyə bölgü hüququ ilə), lazımi şərtlərlə və real hərbi hazırlıqla.

  կուսակցության բացատրությունը: 6 ամիսը չգերազանցող ժամկետով (երկու մասի բաժանելու իրավունքով), պատշաճ պայմաններով և իրական ռազմական պատրաստվածությամբ:

 7. 7. Պետք է արգելվի՞, թե՝ ոչ կոմունիստական տոտալիտար (բռնապետական) խորհրդանշանների հրապարակայնորեն ցուցադրում/տեղակայումը Այո, միայն հասարակական հաստատությունների/ունեցվածքի դեպքում პარტიის განმარტება: კულტურული ღირებულების არსებობის შემთხვევაში, მათი სათანადო საცავში გადატანის პირობით.

  Комментарий партии: В случае культурной ценности, при условии, что они передаются в надлежащее хранилище.

  Partiya şərhi: Mədəni dəyərlərin olduğu halda, onların lazımi yerə köçürülməsi şərti ilə.

  կուսակցության բացատրությունը: Մշակութային արժեքի դեպքում `դրանք համապատասխան պահոց տեղափոխելու պայմանով:

Առողջապահության պաշտպանության հարցեր

Արտաքին քաղաքականության հարցեր

 1. 1. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ ԵվրամիությանըՎրաստանի անդամակցությանը Այո
 2. 2. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ Վրաստանի անդամակցությանը Նատոյին Այո
 3. 3. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ Վրաստանի անդամակցությանը Ռուսաստանի կողմից ստեղծած Եվրասիական միությանը Ոչ
 4. 4. Վրաստանը պետք է միանա Ռուսաստանի դեմ կիրառվող միջազգային պատժամիջոցներին: Այո
 5. 5. Օրենքը պետք է սահմանափակի՞ ռուսական իմպերիալիստական գաղափարների բացահայտ քարոզչությունը: Այո
 6. 6. Դուք համամի՞տ եք այն կարծիքին, որ պատերազմը Վրաստանի հետ 2008-ին սկսեց Ռուսաստանը? Այո
 7. 7. Համաձա՞յն եք այն կարծիքի հետ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը Վրաստանի բռնազավթիչն ու թշնամին է և մենք չպետք է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենանք նրա հետ մինչև մեր տարածքների ապաօկուպացումը? Այո
 8. 8. Համաձա՞յն եք այն կարծիքի հետ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանի հարևանն է, նույնադավանպետություն, որի հետ մենք պատմականորեն շատ ընդհանուր արժեքներ ենք ունեցել և չնայած բռնազավթմանը, մենք պետք է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենանք նրա հետ? Ոչ

Կրթության հարցեր

 1. 1. Դուք համամի՞տ եք միջնակարգ դպրոցներում սեռական դաստիարակություն առարկայի առկայությանը: Ոչ პარტიის განმარტება: მხოლოდ შეზღუდული და ადაპტირებული ფორმით, ბიოლოგიის კურსის ფარგლებში.

  Комментарий партии: Только в ограниченной и адаптированной форме, в рамках курса биологии.

  Partiya şərhi: Yalnız məhdud və adaptasiya edilmiş forma ilə, biologiya kursu hüdudlarında.

  կուսակցության բացատրությունը: Միայն սահմանափակ և հարմարեցված ձևով ՝ կենսաբանության դասընթացի շրջանակներում:

 2. 2. Պե՞տք է արդյոք արգելվի կրոնական կազմակերպությունների կողմից կրոնական ծեսերի անցկացումը հանրակրթական դպրոցներում: Այո
 3. 3. Արդյո՞ք պետությունը պետք է ամբողջությամբ հոգա նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաների կրթության ծախսերը: Այո