Հարց:

Դուք համամի՞տ եք գյուղատնտեսության պետական սուբսիդիաներին:

Արդյունքներ
Ոչ 3035 Vote
Այո 2732 Vote
31%
Այո
3%
Այո, միայն խոշոր ֆերմերային տնտեսություններին
13%
Այո, միայն մանր գյուղացիական տնտեսությունների։
39%
Ոչ
14%
Ոչ, պետությունը կարող է ապահովել միայն ոչ նյութական/ ոչ դրամական օգնություն