Հարց:

Դուք համամի՞տ եք գյուղատնտեսության պետական սուբսիդիաներին:

Արդյունքներ
Ոչ 4524 Vote
Այո 4814 Vote
35%
Այո
4%
Այո, միայն խոշոր ֆերմերային տնտեսություններին
13%
Այո, միայն մանր գյուղացիական տնտեսությունների։
35%
Ոչ
13%
Ոչ, պետությունը կարող է ապահովել միայն ոչ նյութական/ ոչ դրամական օգնություն