Հարց:

Դուք համամի՞տ եք միջնակարգ դպրոցներում սեռական դաստիարակություն առարկայի առկայությանը:

Արդյունքներ
Ոչ 1583 Vote
Այո 7762 Vote
83%
Այո
17%
Ոչ

Դպրոցներում հանրային կրթությունը բաժանված է երեք մակարդակի ՝ տարրական, բազային և միջնակարգ: Տարրական մակարդակ ենթադրում է 1-ից 6-րդ դասարան, բազայինը՝ 7-ից 9-րդ, իսկ միջնակարգը` 10-ից 12-րդ դասարան: