Հարց:

Արդյո՞ք պետությունը պետք է ամբողջությամբ հոգա նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաների կրթության ծախսերը:

Արդյունքներ
Ոչ 5138 Vote
Այո 4204 Vote
45%
Այո
10%
Ոչ
11%
Ոչ, այն պետք է հոգա միայն նախադպրոցական հանրային հաստատություններում գրանցված երեխաների կրթության ծախսերը
34%
Ոչ, պետք է հոգա միայն այն երեխաների ծախսերը, ովքեր իրենց սոցիալական կարգավիճակի պատճառով օգնության կարիք ունեն: