Հարց:

Պետք է արգելվի՞, թե՝ ոչ կոմունիստական տոտալիտար (բռնապետական) խորհրդանշանների հրապարակայնորեն ցուցադրում/տեղակայումը

Արդյունքներ
Ոչ 3216 Vote
Այո 6129 Vote
41%
Այո
15%
Այո, միայն ագիտացիոն նպատակով կիրառման դեպքում
9%
Այո, միայն հասարակական հաստատությունների/ունեցվածքի դեպքում
35%
Ոչ

Վրաստանի «Ազատության խարտիայի մասին» օրենքն արգելում է կոմունիստական տոտալիտար և ֆաշիստական գաղափարախոսություն կրող խորհրդանշանների, հուշարձանների, արձանների, գրառումների, անվանումների հրապարակայնորեն կիրառումը:   Այսպիսի խորհրդանշանների վերացման նպատակով հատուկ կազմած հանձնաժողովը դիմում է լիազորված անձին: Հանձնաժողովի  դիմելու դեպքում լիազորված անձը պարտավոր է ոչնչացնել կոմունիստական տոտալիտար և/կամ ֆաշիստական   խորհրդանշանները