Հարց:

Գործատուն օրենքով պե՞տք է լինի պարտավոր, թե՝ ոչ, տղամարդ և կին աշխատակիցներին վճարել նույն չափով աշխատավարձ, եթե նրանք միանման աշխատանք են կատարում

Արդյունքներ
Ոչ 2787 Vote
Այո 2968 Vote
42%
Այո
9%
Այո, ավելին, մասնավոր ընկերությունները պետք է պարտավոր լինեն հանրայնացնել աշխատավարձային սակագների կարգավիճակների մասին տեղեկատվությունը
10%
Ոչ
23%
Ոչ, պետությունը չպետք է միջամտի մասնավոր ընկերությունների աշխատավարձային քաղաքականությանը
16%
Ոչ, գոյություն ունեն այլ բազմաթիվ չափանիշներ (կրթություն, փորձ, պաշտոնական առանձնահատկություններ և այլն), որոնցով պայմանավորված է անաչառ վարձատրությունը