նախագծի մասին

Chemikhma.ge  ‹‹Միջազգային թափացիություն՝ Վրաստան»- ի կողմից ստեղծած կայք էջ է, որի նպատակն է օգնել Վրաստանի քաղաքացիներին  2020 թվականի խորհրդարանական  ընտրություններին կատարել իրենց ցանկացած ընտրությունը: 

Կայք էջում տեղադրված է հատուկ հարցաթերթ, որը կազմված է հանրային քաղաքականության հետ կապված 32 փակ հարցերից:    Տրված է նաև այդ հարցերին Վրաստանում գործող 9 հիմնական քաղաքական կուսակցությունների տված պատասխանները:*

Ընտրողն ունի նույն հարցաթերթը լրացնելու հնարավորություն, որը կօգնի կողմնորոշվել, թե իր տեսակետը որ քաղաքական կուսակցության տեսակետին է  առավել համապատախանում:  Բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո կայք էջը սպառողին ցույց կտա արդյունքը, թե որ քաղաքական կուսակցության հետ քանի տոկոսանոց համընկնում ունի: 

Տոկոսային համընկնումը հաշվվում է հետևյալ կերպ՝ եթե կոնկրետ հարցի վերաբերյալ կայք էջի սպառողի և քաղաքական կուսակցության պատասխանները լրիվ նույնն են, այդ հարցից կուսակցությանը կտրվի  100%: Եթե ընտրողի և կուսակցության պատասխանները լրիվությամբ չեն համընկնում, սակայն նման են, կուսակցությանը տրվում է   75%, իսկ այն դեպքում, երբ ընտրողի և կուսակցության պատասխանները նշանակալիորեն տարբերվում են միմյանցից,   կուսակցությանը տրվում է   0 % : Օրինակ՝ վերցնենք հետևյալ հարցը և դրա ենթադրյալ պատասխանները. 

Պե՞տք է բարձրացնել, թե՝ ոչ թոշակային տարիքը?
  • այո
  • ոչ
  • այո, միայն տղամարդկանց համար
  • այո, միայն  կանանց համար
  • Ոչ, ընդհակառակը, պետք է իջեցնել

Ենթադրենք քաղաքական կուսակցությունը այդ հարցին պատասխանել է «ա» (այո): Եթե կայք էջի սպառողը նույն հարցին նմանապես կպատասխանի՝ «ա», այդ հարցում այդ ընտրողը կունենա կուսակցության հետ 100% - անոց համընկնում: Եթե ընտրողի պատախանը, օրինակ, կլինի «գ» (այո, միայն տղամարդկանց դեպքում), դա նշանակում է, որ իր և կուսակցության պատասխանները ոչ լրիվ, սակայն մասամբ համընկնում են, քանի որ երկուսն էլ համամիտ են թոշակային տարիքի աճին:  Այս դեպքում ընտրողի համընկնումը կուսակցության հետ կլինի    75%, իսկ եթե ընտրողը կասի «բ» (ոչ), կամ՝ «ե» (ոչ, ընդհկառակը, պետք է իջեցնել), պատասխանների համընկնումը կլինի  0% :

Հարցաթերթը լրիվությամբ լրացնելուց հետո բոլոր հարցերի արդյունքները գումարվում են և ստացված թիվը բաժանվում է   32-ի, այսինքն՝ հարցերի քանակին, որի արդյունքում հաշվվում է միջին տոկոսային համընկնումը կայք էջի սպառողի և յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցության միջև: 

* Հարցաթերթն ուղարկվեց այն քաղաքական կուսակցություններին, որոնք ըստ NDI-ի հասարակական կարծիքի վերջին հետազոտության ունեին գոնե  1%-անոց աջակցություն՝ «Վրացական երազանք՝ ժողովրդավարական Վրաստան», «Վրաստանի հայրենասերների դաշինք», «Միասնական Վրաստան - ժողովրդավարական շարժում», «Միացյալ ազգային շարժում», «Եվրոպական Վրաստան ՝ շարժում հանուն ազատության», «Նոր քաղաքական կենտրոն՝ Գիրչի», «Քաղաքական պլատֆորմ Նոր Վրաստան» (Ռազմավարություն՝ շինարար)», «Վրաստանի լեյբորիստական ​​կուսակցություն», «Ալեկո Էլիսաշվիլի՝ քաղաքացիներ», «Հանուն արդարության» և « Լելո Վրաստանի համար»:

Հարցաշարի պատասխանները չեն տրամադրել «Վրացական երազանք՝  ժողովրդավարական Վրաստան» և «Վրաց հայրենասերների դաշինք» քաղաքական կուսակցությունները: