Partiya Cavablar

Lelo Gürcüstan üçün

Daxili işlər

 1. 1. Gürcüstan parlamentində qadınlar üçün məcburi kvotaların tətbiq edilməsini dəstəkləyirsinizmi? Bəli, yalnız müvəqqəti
 2. 2. Dini təşkilatlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidirlər ya yox? Bəli, yalnız pravoslav kilsəsi maliyyələşdirilməlidir პარტიის განმარტება: პარტია მიზანშეწონილად მიიჩნევს დაფინანსების განსხვავებულ მოდელს.

  կուսակցության բացատրությունը: Լելոն տեղին է համարում ֆինանսավորման այլ մոդել:

  Комментарий партии: Партия считает подходящей другую модель финансирования.

  Partiya şərhi: Partiya fərqli bir maliyyə modelini uyğun hesab edir.

 3. 3. Gürcüstanın pravoslav kilsəsi Konstitusiya anlaşması ilə verilmiş xüsusi statusla və güzəştlə faydalanmalıdırmı və ya yox? Bəli
 4. 4. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai yayım olmalıdırmı və ya yox? Bəli
 5. 5. Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları almaq hüquqları varmı? Bəli, yalnız müəyyən məhdudiyyətlərlə
 6. 6. İcbari hərbi xidmətin mövcudluğu ilə razısınız, ya yox? Bəli, həm kişilər üçün, eləcə də qadınlar üçün
 7. 7. Kommunist-totalitar simvollarının kütləvi nümayişi / yerləşdirilməsi qadağan edilməlidirmi? Bəli, yalnız təşvqiat məqsədilə istifadə edildiyi halda

Səhiyyə məsələləri

 1. 1. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai səhiyyə proqramı olmalıdırmı? Bəli
 2. 2. Marixuananın istifadəsinin leqallaşdırılmasını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr, amma dekriminallaşdırılmalıdır və marixuana çəkdiklərinə görə, insanları həbsxanaya yerləşdirməməlidirlər